Doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ CỦA LUẬT SƯ

Đa số mọi người tiếp cận nghề luật sư chủ yếu là dưới hình thức tố tụng, tức là tham gia tranh tụng tại tòa. Tuy nhiên phạm vi hành nghề của luật sư còn rộng hơn thế, bao gồm như sau: – Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần. Trong công ty cổ phần được chia làm 2 loại cổ phần đó là cổ phần phổ thông và cổ...

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Theo Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định như sau: “1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều...

Xây dựng điều lệ công ty cổ phần – phần 2

Xây dựng điều lệ công ty cổ phần – phần 2. Tiếp nối phần 1, bài viết sẽ đề cập đến những vấn đề còn cần để hoàn thành...

9 việc cần làm sau khi thành lập Doanh nghiệp /

XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN – PHẦN 1

  Đối với một công ty cổ phần thì điều lệ đóng vai trò rất quan trong. Tuy nhiên làm thế nào để xây dựng được một bản điều...

CÔNG TY LIÊN DOANH – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Công ty liên doanh là gì? Theo Khoản 7 Điều 2 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Doanh nghiệp liên doanh” là doanh nghiệp do...

Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư

Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư như thế nào ? Hướng dẫn hồ sơ và thủ tục để đăng ký hoạt động văn phòng luật sư. Tên...

9 việc cần làm sau khi thành lập Doanh nghiệp / Đại diện sở hữu trí tuệ /

NHỮNG LƯU Ý QUY ĐỊNH VỀ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Được quy định tại điều 79 Luật Doanh nghiệp 2014 theo đó liên quan đến quy định về Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên cần...

Phân biệt mua lại vốn góp và chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phân biệt mua lại vốn góp và chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên Đối với Công ty TNHH 2 thành viên...

Cách viết biên bản họp hội đồng thành viên công ty cổ phần

Cũng giống như nhiều loại biên bản họp khác, biên bản họp hội đồng thành viên công ty cổ phần cần đảm bảo những nội dung cơ bản của...

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  Việc chuyển đổi công ty Cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên được thực hiện theo những phương nào? Xét về bản chất việc chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH sang công ty Cổ phần được thực hiện theo phương thức nào thì ngược...

ĐIỀU LỆ CÔNG TY BAO GỒM NHỮNG GÌ?
NHỮNG LƯU Ý KHI VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
LUẬT DOANH NGHIỆP – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
DOANH NGHIỆP BỊ GIẢI THỂ KHI NÀO?
GIẢI THỂ CÔNG TY GỒM NHỮNG THỦ TỤC GÌ?
Con dấu của doanh nghiệp
Định giá tài sản góp vốn
Doanh nghiệp xã hội
Nghĩa vụ của doanh nghiệp
ẤN GỌI MIỄN PHÍ