Đất đai

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, một trong những hình thức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực đất đai sẽ là xử phạt vi phạm hành chính. Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính nói chung, có

Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề...

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Với mỗi người sử dụng đất hợp pháp sẽ có các quyền như: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp quyền sử...

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai

Trong hoạt động điều tra, đánh giá đất đai, chúng ta cần quan tâm đến hai nội dung là các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai và...

Đất phi nông nghiệp là gì?

Theo luật đất đai năm 2013, đất được phân thành ba nhóm: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong đó...

Thế chấp quyền sử dụng đất

Theo Luật dân sự năm 2015, Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ...

Đối tượng thu tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất là những người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Trong các...

Hạn mức giao đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cũng như quỹ đất của địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh quy định hạn mức giao đất ở trên

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Trong trường hợp các bên không thể tự hòa giải có thể gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để được giải...

Hòa giải tranh chấp đất đai

Đối với tranh chấp đất đai, Nhà nước đặc biệt khuyến khích các bên tranh chấp sử dụng biện pháp hòa giải. Các bên có thể tự hòa giải...

ẤN GỌI MIỄN PHÍ