Kết quả tìm kiếm của bạn với từ khóa: cong ty luat

Công ty luật tại thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi tạp trung rất nhiều công ty luật, văn phòng luật và các công ty tư vấn…Khi gặp các vấn đề rắc...

Công ty luật tại Hà Nội

Ngày nay rất nhiều người nhầm lẫn giữa công ty luật và văn phòng luật. Trong bài viết này chúng tôi sẽ làm rõ về công ty luật.

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Theo Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định như sau: “1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều...

Công ty tư vấn luật

Khi cuộc sống được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn bởi sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự hội nhập thế giới,...

HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ CỦA LUẬT SƯ

Đa số mọi người tiếp cận nghề luật sư chủ yếu là dưới hình thức tố tụng, tức là tham gia tranh tụng tại tòa. Tuy nhiên phạm vi...

Độ tuổi lao động được quy định trong bộ luât lao động thế nào?

Độ tuổi lao động được quy định trong bộ luât lao động thế nào? Việc xác định độ tuổi lao động là rất quan trọng bởi để sử dụng...

CÔNG TY LIÊN DOANH – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Công ty liên doanh là gì? Theo Khoản 7 Điều 2 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Doanh nghiệp liên doanh” là doanh nghiệp do...

Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư

Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư như thế nào ? Hướng dẫn hồ sơ và thủ tục để đăng ký hoạt động văn phòng luật sư. Tên...

NHỮNG LƯU Ý QUY ĐỊNH VỀ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Được quy định tại điều 79 Luật Doanh nghiệp 2014 theo đó liên quan đến quy định về Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên cần...

Phân biệt mua lại vốn góp và chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phân biệt mua lại vốn góp và chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên Đối với Công ty TNHH 2 thành viên...

ẤN GỌI MIỄN PHÍ