Xử lý hành chính khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

            Một trong những lợi ích mà đăng ký sở hữu trí tuệ mang lại là được sử dụng chế tài của pháp luật để xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chế tài thường được sử dụng trong xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là chế tài hành chính. Nó được pháp luật quy định như sau:

            Các hành vi bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử lý hành chính đó là:

  • Thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội;
  • Không chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mặc dù đã được chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi đó;
  • Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;
  • Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán vật mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý hoạt động quản lý công nghiệp và xâm phạm quyền cạnh tranh không lành mạnh là mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 250.000.000 đồng.

Trường hợp cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Thông tin và Truyền thông, Quản lý thị trường là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ