Chế độ nghỉ thai sản cho nam giới

Ngày 20/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số 58/2014/QH13- Luật bảo hiểm xã hội (BHXH), thay thế Luật số 71/2006/QH11 khi Luật mới có hiệu lực từ 01/01/2016. Trong đó quy định về chế độ hưởng bảo hiểm xã hội , thời gian hưởng chế độ thai sản cho chồng khi có vợ sinh con, như sau:

 1. Điều kiện được hưởng
 • Lao động nam đang đóng BHXH mà có vợ sinh con.
 • Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.
 1. Thời gian hưởng chế độ sinh con
 • 05 ngày làm việc;
 • 07 ngày làm việc khi vợ phải phẫu thuật khi sinh , sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày trong các ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.
 • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản này được tính trong khoang thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
 1. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm có:

Lao động Nam cần chuẩn bị:

+ Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

+ Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

+ Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

Mẫu C70a-HD theo Quyết định 636

 1. Thời hạn hồ sơ
 • Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc người lao động phải nộp hồ sơ cho doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động phải nộp cho cơ quan bảo hiểm.

*Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của nam được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

 1. Mức hưởng

Theo khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“a)  Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2,4,5 và 6 Điều 34, Điều 37 của luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

 1. b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của luật này được tính bằng mức hương chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Như vậy: Mức bình quân được tính theo công thức sau:

Mức hưởng= Bình quân Lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ/24 x số ngày nghỉ.

VD: Lương bình quân đóng BH tháng 6 tháng trước khi vợ sinh con là: 5.000.000

 • Bạn được nghỉ 5 ngày vì vợ sinh thườngà cách tính như sau: 5.000.000/24 x 5= 1.040.000
 • Ngoài ra có thể còn được hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

Theo điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“ Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Trợ cấp 1 lần = 2 x 1.210.000 = 2.420.000

 • Từ ngày 1/7/2017: mức lương cơ sở sẽ là: 1.300.000đ/ tháng theo nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ