Hợp đồng cho thuê lại lao động và quyền lợi của người lao động thuê lại

Hợp đồng cho thuê lại lao động (CTLLĐ) là hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp CTLLĐ và doanh nghiệp thuê lại lao động. Trong Bộ luật Lao động năm 2012, nội dung hợp đồng lao động được quy định tại Điều 54 như sau:

Về hình thức, hợp đồng cho thuê lại phải được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Về nội dung, hợp đồng cho thuê lại lao động bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động (NLĐ) thuê lại; Thời gian thuê lại lao động, thời gian bắt đầu làm việc của NLĐ; Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; và nghĩa vụ của các bên đối với NLĐ. Đây đều là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của NLĐ.

Mặc dù NLĐ thuê lại không phải là chủ thể của hợp đồng CTLLĐ nhưng lại có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến hợp đồng này, chính vì vậy mà Nhà nước có thể thông qua việc quy định các quy định trong hợp đồng này để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Đặc biệt quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên đối với NLĐ: để tránh xảy ra tình trạng xảy ra tranh chấp cũng như đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp trong quá trình cho thuê lại lao động, doanh nghiệp CTLLĐ và doanh nghiệp thuê lại lao động cần phải thỏa thuận các quy định về quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên đối với NLĐ trong hợp đồng CTLLĐ. Bên thuê lại lao động có trách nhiệm đảm bảo việc làm, điều kiện làm việc, đối xử bình đẳng với NLĐ… Đồng thời doanh nghiệp CTLLĐ có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi về tiền lương, chế độ bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác cho NLĐ.

Ngoài ra, theo Khoản 3 Điều 55 Bộ Luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của NLĐ thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp CTLLĐ đã ký với NLĐ. Quy định này thể hiện việc pháp luật luôn quan tâm và đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của NLĐ.

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ