Nội dung hợp đồng lao động gồm những gì?

Trong thời kỳ mở cửa hội nhập, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nước ta đã đạt đưowcj những thành tựu đáng kể. Có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tạo cơ hội việc làm rất lớn cho lao động Việt Nam.

Cơ hội việc làm rộng mở hơn đối với lao động Việt Nam, việc người sử dụng lao động tuyển dụng lao động vào làm việc đều có hợp đồng lao động giữa hai bên để đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ người lao động và người sử dụng lao động.

Để quyền và nghĩa vụ của các bên được đảm bảo tốt nhất thì người sử dụng lao động cũng như người lao động cần thực hiện đúng với những nội dung được quy định trong hợp đồng lao động. Nếu 1 trong 2 bên vi phạm hợp đồng thì phải đền bù theo hợp đồng lao động đã ký kết

Theo điều 23 Luật lao động 2012 quy định rõ về nội dung hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định.

5 (100%) 1 vote

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ