Qui định độ tuổi kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành

Theo khoản 5, Điều 3, Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Có thể bạn quan tâm

độ tuổi kết hôn
Quy đinh độ tuổi kết hôn (Nguồn: Sưu tầm)

Một trong những điều kiện để được đăng ký kết hôn giữa nam và nữ là phải đáp ứng đủ độ tuổi mà pháp luật qui định.

Điều 8, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 qui định rõ về điều kiện đăng ký kết hôn như sau:

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
  2. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  3. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  4. Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  5. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này

Điều kiện đăng ký kết hôn ở Luật Hôn nhân và gia đình cũng chính là một trong những điểm mới đáng chú ý. Ở Luật hôn nhân và gia đình 2000, qui định điều kiện kết hôn: nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên thì được đăng ký kết hôn. Tức là nam bước sang tuổi 20, nữ bước sang tuổi 18 thì được kết hôn mà không vi phạm. Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, khi Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có hiệu lực thi hành thì nam phải bước sang tuổi 20, nữ bước sang tuổi 18 mà kết hôn với nhau là vi phạm pháp luật, theo quy định của Luật mới nam giới phải đủ từ 20 tuổi và nữ giới là đủ 18 tuổi

Ví dụ: Theo luật hôn nhân và gia đình 2000, A (giới tính nam) sinh tháng 10/1995 thì đến tháng 01/2015 A được phép kết hôn. Còn theo Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì đến tháng 10/2015   A mới được phép kết hôn, tức là A phải đủ tháng tròn 20 tuổi mới được kết hôn.

Như vậy, theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã nâng độ tuổi kết hôn lên.

 

4.6 (92%) 10 votes

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ