YẾU TỐ LỖI CỐ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM

YẾU TỐ LỖI CỐ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM

Có thể bạn quan tâm

Lỗi là yếu tố thuộc về mặt chủ quan, một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Lỗi là trạng thái tâm lý xuất hiện trong chính người có hành vi trái pháp luật. Yếu tố lỗi được chia thành: lỗi cố ý và lỗi vô ý. Theo đó, bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) cụ thể về lỗi cố ý như sau.

Tại Điều 9 của BLHS, cố ý phạm tội bao gồm hai trường hợp:

Lỗi cố ý trực tiếp: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xẩy ra. Theo quy định này, để bị coi là có lỗi cố ý trực tiếp, người phạm tội phải có đầy đủ ba điều kiện: (1) nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội (ví dụ: biết là cầm giao đâm vào người khác sẽ gây nguy hiểm cho người bị đâm, phóng nhanh vượt ẩu sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông…), (2) thấy trước hậu quả của hành vi đó (ví dụ: biết là cầm giao đâm người khác sẽ khiến nạn nhân bị thương hoặc chết… (3) mong muốn hậu quả xẩy ra (ví dụ: mong muốn người bị đâm chết hoặc thương tích, mong muốn hành vi vu khống sẽ khiến người bị vu khống bị kỷ luật…).

Lỗi cố ý gián tiếp: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xẩy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc hậu quả xẩy ra. Theo quy định này, yếu tố lỗi cố ý gián tiếp chỉ khác với yếu tố lỗi cố ý trực tiếp ở điều kiện thứ ba: tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc hậu quả xẩy ra, ví dụ: anh A nhìn thấy B bị tai nạn sắp chết, tuy không mong muốn B chết nhưng A vẫn làm ngơ và bỏ đi vì đang bận có hẹn với bạn bè.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ